Zaciarkavacie policka

Začali ste našu ekonomickú úlohu alebo rozšírili svoje obzory pre rôzne oddelenia? Perfektné! Že teraz je miesto kúpiť si posnet, a vy sa čudujete, či môžete čakať na akúkoľvek náhradu.Som krásna a slabá správa. Odpočet nákladov na nákup z pokladnice je k dispozícii len pri kúpe prvej pokladnice. Nemôžete mať zľavu na novú alebo novú pokladnicu.

Dôvody na poskytnutie úľavyMožno predovšetkým to, čo vás odlišuje od nákupu pokladnice. A toto:- môžete odpočítať DPH uvedenú v cene registračnej pokladnice,- môžete počítať výdavky na sumu daňovo uznateľných nákladov,- môžete odpočítať 90% čistej ceny zariadenia, ale nie viac ako 700 PLNZnie to dobre? Ak chcete byť takéto bonusy, musíte urobiť dobré podmienky. Tu sú:- nákup a fiškáciu registračnej pokladnice je potrebné vykonať pred vznikom povinnosti registrácie registračnej pokladnice,- musíte oznámiť vedúcemu finančného úradu miesto, kde je pokladnica inštalovaná, v mene 7 dní od odovzdania fiscalizácie,- musíte doručiť vedúcemu vášho daňového úradu - informovať o počte pokladní a apartmáne, ktoré si ich vezmete. Vyhlásenie musí byť podané PRED registráciou (najskôr deň predtým,- mali by sa dokončiť prvé a kontrolné kontroly, \ t- za peniaze musíte zaplatiť v plnej výške a musíte za ne platiť,- mali by ste začať nahrávať v zákonnom čase.A čo úspech, ak ste daňový poplatník, ktorý vykonáva činnosti oslobodené od dane alebo podlieha povinnosti zaznamenávať obrat pomocou registračných pokladníc? Náhradu môžete získať namiesto zrážky.musíte:- začať nahrávať najneskôr v pracovný deň- predložiť vyššie uvedené informovanie o hodnote registračných pokladníc a užívaní bytu,- urobiť vyhlásenie na mieste inštalácie pokladnice,- zaplatiť celkovú sumu za registračnú pokladnicu.

prihláškaA musíte použiť:- meno, priezvisko a obchodné meno daňovníka,- údaje o adrese,- daňové identifikačné číslo,- v úspechu daňových poplatníkov, ktorí poskytujú služby osobnej a nákladnej dopravy osobnou a nákladnou taxislužbou - s uvedením licenčného čísla na vytvorenie cestnej dopravy taxislužbou a registračného a bočného čísla taxíka, v ktorom je inštalovaná registračná pokladnica.Doba návratnosti trvá do 25. dňa podania žiadosti daňovníka.Náhrada za odpočítanie nákladov na nákup z registračnej pokladnice sa uskutoční, ak v trojročnom období odo dňa začatia registrácie:- prestanete používať pokladnicu, v poslednom zabudnete spustiť kampane,- otvorí sa likvidácia,- zváži sa konkurz,- predaj podniku alebo závodu a nástupca nebude predávať v pokladni.