Vybuch nebezpecenstvo zony zemny plyn

Vzhľadom na nedávnu skutočnosť, že v krajinách Európskej únie boli v platnosti rôzne bezpečnostné predpisy, bolo rozhodnuté o harmonizácii nariadení. Zaviedli sa požiadavky ATEX, ktoré sa v prípade potenciálne výbušných atmosfér a zariadení na obsluhu v súčasných zónach uvádzajú. Účelom týchto noviniek je výrazne znížiť riziko alebo jeho úplnú elimináciu, ktorá sa zhromažďuje s použitím tovaru v oblastiach, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu, t. J. Zóny EX.

Požiadavky EX, konkrétne smernica, definujú požiadavky, ktoré musí daný výrobok spĺňať a ktoré sú určené na podávanie v potenciálne výbušnom prostredí. Hlavným cieľom metódy je harmonizovať postupy zhody zariadení a ochranných systémov v súčasných oblastiach s rizikom výbuchu a zaručiť ich jednoduchý pohyb v rámci Európskej únie.Toto pravidlo sa vzťahuje na všetky elektrické a neelektrické riady a ochranné systémy, ktoré sa budú používať v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu. Požiadavky ATEX platia pre bezpečnostné, kontrolné a ukončovacie zariadenia, ktoré sa budú používať mimo potenciálne výbušnej atmosféry. Nemusia mať vlastné funkcie, ale prispejú k bezpečnej existencii zariadení a ochranných metód, ktoré sa tam budú používať.Smernica definuje a preukazuje, že materiál spĺňa požiadavky ATEX. Výrobky, ktoré spĺňajú tieto požiadavky, t. J. Harmonizované normy s informáciami, musia a musia spĺňať svoje skutočné požiadavky. Využívanie zmlúv nie je povinnou nevyhnutnosťou, ale samotný postup súladu. Ide o otázku súladu so zásadou, ktorú jednotka vykonáva na základe oznámenia vydaného Európskou komisiou. Odchýlky sa môžu vyskytnúť, ale v úspechu tretej kategórie elektrických spotrebičov a neelektrických zariadení kategórií dva a tri.Pokiaľ ide o tieto prípady, vyhlásenia o zhode, ktoré v súčasnom stave uvádzajú výrobcu tohto zariadenia bez účasti notifikovaného orgánu. Rešpektujú sa však, ale ten istý výrobca bude v tejto situácii opatrný pri uzatváraní svojho výrobku pre trh.Ak existujú dôležité požiadavky, potom ide o certifikáciu elektrických a neelektrických zariadení, samo-certifikáciu, požiadavky na výrobné miesta a povinné ovplyvňovanie Európskej únie a kľúčový charakter.