Uzemnenie baterie

flexa newFlexa Plus New - Efektívne riešenie spoločných problémov

Úlohou elektrostatického uzemnenia je znížiť riziko výbuchu horľavých látok v dôsledku elektrostatickej iskry. Široko sa používa v doprave a spracovaní horľavých plynov, práškov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie môže používať nový tvar. Najpraktickejšie a niekoľko komplikovaných modelov sa ukázalo byť z uzemňovacej svorky az kábla. Vyvinutejšie a technologicky vyspelejšie sú vybavené poradím ochrany stavu uzemnenia, vďaka ktorému je možné výrobok vydávať alebo prepravovať, keď je pôda pripojená zdravým spôsobom.

Elektrostatické uzemnenia sa zvyčajne používajú pri nakladaní alebo vykladaní koľajníc, cisterien, cisterien, sudov, tzv. big-bagy alebo prvky procesných zariadení.

V produkte naplnenia alebo vyprázdnenia nádrží s novým obsahom (napr. Nádrže s práškami, granulátmi, kvapalinami sa môžu vytvoriť nebezpečné elektrostatické náboje. Zdrojom ich postavenia je pravdepodobne aj živé miešanie, čerpanie alebo striekanie horľavých látok. Elektrické náboje vznikajú kontaktom alebo prenosom jednotlivých častíc. Množstvo elektrického náboja bude obmedzené na elektrostatické vlastnosti povrchov, ktoré prichádzajú do vzájomného kontaktu. Na konci priameho a náhleho spojenia so zemou alebo nenaplneného cieľa môže vzniknúť krátky prúdový impulz, ktorý bude v iskrivých úlohách istý.Nedostatočná kontrola nad výbojom iskry môže viesť k zapáleniu zmesi plynu a vzduchu, čoho dôkazom je výbuch alebo nebezpečný výbuch. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku riadeného vypúšťania elektrostatických nábojov.