Uspora energie v telefone

Kontrola energie je veľmi dôležitá vec prakticky v každom odvetví, v moci domácností alebo podnikov. Odpínače a výkonové spínače berú mnoho výrobcov v jednoduchej ponuke. Všetky z nich sa vyvíjajú tak, aby systémy, ktoré navrhol, boli komplexné a prispôsobené vzdialeným situáciám.

Medzi dôležité výhody výkonových ističov nepochybne patria malé rozmery, jednoduchá inštalácia a použitie, ale predovšetkým veľmi vysoká voľba, pokiaľ ide o pomocné zariadenia.

Spínač napájania je zariadenie, ktoré sa pripája na miesta, kde majú právomoci veľmi ťažké hodnoty. Jeho účelom je zabezpečiť ochranu iných elektrických zariadení pred účinkami možného preťaženia alebo skratu. V kontrolnom bode sa uvádza aj pre distribúciu energie v elektrickej sieti.

Základné rozdelenie výkonových ističov zahŕňa ističe nízkeho napätia, stredného napätia a vysokého napätia. Charakteristickým znakom nízkonapäťových spínačov je prevádzkové napätie kratšie ako 1000V a ich najpopulárnejšou formou sú kontakty s arc-off. Spínače so stredným napätím typicky poskytujú 10 000 vypínaní.

Pokiaľ ide o vysokonapäťové výkonové spínače, sú prezentované v dvoch technológiách: tanková nádrž a živá nádrž. Spôsob prevádzky pracuje na výkone pri inštalácii vypínača, ale aj na jeho mechanickú pevnosť. Ističe vyrobené v technológii mŕtveho tanku predstavujú oveľa väčšiu silu spojenú s extrémne vysokou stabilitou ističa. Vysokonapäťové spínače sú zvyčajne klasifikované na základe typu média použitého na zhášanie oblúka.