Spolocnosti zaoberajuce sa projektovanim ciest

Registrovaný predaj v pokladnici by mali zasielať daňovníci, ktorí predávajú fyzické osoby za prácu bez uskutočnenia finančných kampaní, a tiež poľnohospodári, ktorí sa vyrovnávajú v rámci jednorazovej sumy. Prípady nezaznamenávania predaja sa zameriavajú na sankcie, ktoré sa určia osobitným zákonom. Daňovníci často využívajú vášeň pre to, že neplnia povinnosť, ktorá im patrí, a, samozrejme, ako dôkaz častého zneužitia úradnej moci patrí absencia monitorovania prípadov prekročenia limitov obratu, ktoré povoľujú zaznamenávanie predaja pomocou registračných pokladníc, a tiež prípady, v ktorých sú zavedené nové právne akty, ktoré si vyžadujú uvedené subjekty sú povinné viesť záznamy.

Povinnosť viesť evidenciu v službe registračných pokladníc nie je ilúziou, pretože sa vyznačuje výberom sankcií voči subjektom, ktoré vyplývajú z ustanovení zákona o dani z výrobkov a služieb. Inými slovami, nedodržiavanie právnych predpisov stanovujúcich príkaz na vedenie záznamov pomocou pokladníc elzab mera & nbsp; je spojené s prísnymi sankciami, takže tu nestojí za to riskovať. Nie každý manažér si je však vedomý tejto skutočnosti a nepozná zákon.

V súlade s čl. 111 2 o dani z tovaru a službách môže vedúci daňového úradu alebo daňového kontrolného úradu uložiť prísnu pokutu vo výške 30% dane, ktorá bola účtovaná pri nákupe výrobkov alebo služieb. V prípade fyzických osôb je takáto entita zodpovedná za daňový trestný čin alebo trestný čin za nedostatočné vedenie záznamov. Nesnažte sa v tejto veci oklamať úrady a predovšetkým by ste si mali vyžiadať radu účtovníka alebo advokáta, ktorý chránil podnikateľa pred dodržiavaním zákonných ustanovení.

FormexplodeFormexplode Formexplode. Rýchly nárast svalovej hmoty

V mieste predaja zaznamenanom prostredníctvom pokladníc je potrebné uviesť, že daňová povinnosť má len slabiny, ktoré vytvorili miestnosť v sezóne od 1. decembra 2008, teda od dátumu vstupu do právneho orgánu vyššie uvedeného právne ustanovenia. V tomto prípade nebudú orgány činné v trestnom konaní kvôli úspechu v prípade chyby podnikateľa nezaujímajú o právnu, finančnú a mierovú zodpovednosť, tak ako v období pred 1. decembrom 2008. je zahrnutá do premlčacej lehoty, a preto sa pozastavuje zákonná činnosť.