Klasifikacia nebezpecnych oblasti

Riziko výbuchu v bytovom dome alebo na nových dostupných miestach je určite podceňované. Stavebné právo vyžaduje niekoľko zariadení na ochranu proti výbuchu v takom význame a ich nedodržanie je základom vážnej tragédie. Apartmány s rôznym vystavením explózii sú rôzne obchody a výrobné haly. Aby ste to dosiahli, musíte mať všetko: vidíte horľavé plyny uchovávané z veľkokapacitných fliaš, zdroje vznietenia a často nedostatočné vetranie. To všetko slúži na možnosť výbuchu.

Vo vyššie opísaných miestnostiach by sa mali prijať ďalšie bezpečnostné opatrenia. Pravidelné audity strojov a pravidelné odstraňovanie všetkých nedostatkov sú veľmi dôležité. Ak sa kefy v elektrickom pohone používajú ako dôkaz, môžu sa iskriť, niekoľkokrát väčšie ako pri dobrej práci. Bezpečnosť proti výbuchu zahŕňa aj podrobnú kontrolu všetkých fliaš a nádob obsahujúcich horľavé plyny a látky. Presakujúci valec s výbušným plynom by mohol byt dostatočne naplniť byt, aby mohol explodovať. Hoci sa plyny najčastejšie musia zmiešavať so vzduchom v skutočnej koncentrácii, aby bolo možné, že dôjde k výbuchu, túto skutočnosť nemožno podceňovať.

Ďalšou formou ochrany je použitie špeciálnych svietidiel a doplnkových svetelných spínačov. Každé osvetlenie osvetlenia spôsobí skok blesku v kontakte na konci zvýšenej aktuálnej spotreby lampy v prvom okamihu jej činnosti. To hovorí tak žiarovky, ako aj žiarivky. Takáto iskra stačí na spustenie výbuchu v prítomnosti horľavého plynu. Použitie špeciálnych svietidiel a spínačov do výbušného prostredia toto riziko výrazne znižuje, najdôležitejšou otázkou však zostáva bezpečné skladovanie horľavých a výbušných plynov a látok.