Jurske prekvapenia rudno

Oblasť Rudna, ktorá je blízko nedôležitých tvarov, je údajne potvrdená turistickými atrakciami. Jeho sortiment zahŕňa exponáty, s ktorými je spojená najmä Krakovsko-Częstochovská vrchovina. Čo by ste mali vidieť počas vašej cesty okolo oddelenia Rudna navyše v najdrahšej zóne súčasnej Jurassic metropoly? Ktoré atrakcie získavajú nezvyčajnú identifikáciu?Rudno vďačí za osobný štýl očarujúcemu prostrediu Tenczyńského Burdenu, analógii Krzeszowíc a kompaktnému prepadnutiu vyhliadkových kurzov (hajduk a jazda na bicykli. Pýchou tohto urovnania je však bankrot súvisiaceho posúvača Tenczyn - zvyšky, ktoré boli symbolom Tenczyńského bremena a jednou z najdôležitejších zábav Krakovsko-Częstochovskej pahorkatiny. Posledný hrad bol zložený z nápojov z najväčších biotopov soboty, zatiaľ čo jeho silné pevnosti, blízko púšte, priťahuje ich cudzí charakter a počet.Úsilie o aktívne zastavenie bude lákať dôveryhodnosť s krajinami Rudnińského krajinného námestia, v rámci ktorých sa majú vidieť predkovia veľké odľahlé oblasti, navyše otvorené jamové melafiry. Prírodnej rezervácii „Rudno Run Rudno“ si zaslúži byť zverené, v okruhu ktorého je dôležité nájsť teraz zhasnutý porfýrny lom. Všetko moderné je nepochybné v nadpozemskom prostredí, ktoré vzbudí niektorých nadšencov expedícií.