V eobecne mobilne kas degisimi

Malé registraèné pokladne sú veµmi populárne, preto¾e sú okrem iného mimoriadne mobilné, èo funguje v prípade stacionárnych predajov a striktne mobilných operácií. Vo vy¹¹ie uvedených situáciách sú tieto riady dr¾ané dokonale