Znecistenie ovzdusia v europskej unii

Vývoj technológie priemyselného spracovania všetkých druhov výrobkov priniesol mimoriadne vážny problém, ktorým je nadmerné a veľmi škodlivé opelenie. Riešenie tejto záležitosti je nevyhnutným prvkom pre všetky podniky, ktoré sú kvôli typu

Mletie masa

Sekáč na huby je lis na mäso, ktorého prioritou je rozdeľovať kúsky mäsa na plátky s konštantnou hrúbkou (v závislosti od potreby má strúhanka na všetkých šírkach rovnakú hrúbku. Práca zariadenia

Obchodne preklady rustina

V našom živote je často okamih, keď požadujeme kontakt s človekom zo zahraničia - buď v podnikateľských plánoch, alebo v jeho vlastnej potrebe alebo kvôli potrebe, alebo pre potešenie. Aj keď

Uzemnenie baterie

Úlohou elektrostatického uzemnenia je znížiť riziko výbuchu horľavých látok v dôsledku elektrostatickej iskry. Široko sa používa v doprave a spracovaní horľavých plynov, práškov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie môže používať nový tvar. Najpraktickejšie

Krajac 350

Krájač, je rovnaká organizácia, ktorá sa používa na rezanie potravinárskych výrobkov. K jednotlivým typom výrobkov sú podporované krájače, zatiaľ čo tie, ktoré sú univerzálne. Takýto krájač určený pre určité druhy konzerv