Binokularny mikroskop

Prvé zariadenia neboli natoľko dlhé, aby sa predviedli ako nové, pretože ich rozšírenie výskumného zariadenia nebolo veľkolepé a prevádzka sa začala s využitím denného svetla. Súčasné sú veľmi zrejmé a úžasné, stále sa však zdokonaľujú, aby mohli ťažiť z posledného kurzu.

Veľmi originálnym typom mikroskopu sú tzv. Akustické mikroskopy, ktorých tvorba je založená skôr na použití ultrazvukových vĺn, ktoré nepresahujú niekoľko gigigahertzov. Takéto zariadenie sa prezentuje akustickými šošovkami, skenovacím zariadením a piezoelektrickým meničom. Používa sa predovšetkým na štúdium flexibility a viskozity buniek a analýzu ich zmien.Vedci pomocou zmien využívajú vedci na sledovanie budov a myšlienok počas atómového obdobia. Na práci používajú elektrónový lúč a ich rozlíšenie sa zvyšuje s rastúcou elektrónovou energiou. Dnes sú stále pridružení. Sú veľmi dobre známe najmä pre svoju jednoduchú a značnú funkčnosť. Vďaka nim je dôležité získať veľmi komunikatívny a presný obraz, takže vedomosti a technológie sa prijímajú v mnohých veciach. Obzvlášť dôležité informácie o týchto zariadeniach sú, že akýkoľvek výskum vykonávaný s ich pomocou sa musí uskutočňovať vo vákuu. Určite existuje ťažký problém, pokiaľ ide o štúdium biologických organizmov.Rôzne metódy mikroskopu sú chirurgické, ktoré sa v medicíne bežne používajú na riešenie činností a nedostatkov v relatívne malých priestoroch. Používajú sa na vytváranie neurochirurgických, zubných a oftalmických zákrokov. Je to skutočne vďaka týmto nástrojom, ktoré sa dnes môžeme baviť s takým širokým vývojom medicíny, ktorý môže zachrániť životy mnohých ľudí a zlepšiť ich kvalitu života. Keď sa také neinvazívne postupy, ako aj veľmi chúlostivé postupy, ťažko splnili, niektoré z nich sú pre mnohých z nás normálne.